Polityka prywatności

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE czyli RODO („ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”

W związku z powyższym, jak każda firma w UE dostosowaliśmy firmę do zmian.

Informujemy Was, że jako Firma GROSZ Marian Oczkowski, Zalesie, Szubińska 1 NIP 562-101-60-98, właściciel marki www.warsztatywzlodziejewie.pl :

1. Jesteśmy administratorem Waszych danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie Twoich danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami.
2. Zbierane przez nas dane czyli: imiona i nazwiska, nry telefonów, adresy e- mail, zdjęcia wykonane przez Was na naszych warsztatach oraz zdjęcia reportażowe wykonane na nich są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie przez nas i naszego partnera właściciela www.palac-jasminum.pl Firma GROSZ Marcelina Oczkowska
3. Dane niezbędne do zrealizowania usługi (czyli korespondencji elektronicznej i tradycyjna, wysyłanie rachunków za pośrednictwem Poczty Polskiej) są przechowywane w zgodnie ze standardem RODO.
4. Powierzane dane są przechowywane na naszych komputerach, dyskach zewnętrznych, serwerach zewnętrznych i są odpowiednio zabezpieczone hasłami.
5. W każdej chwili możecie zażądać informacji, gdzie są Wasze dane i zażądać ich usunięcia. Usunięcie wiąże się również z konsekwencjami np. brak możliwości należycie wykonanej usługi przez nas.
6. Klient korzystająca z naszych usług – biorąc udział w warsztatach, ale też wysyłająca do nas zapytanie i oczekując odpowiedzi, musi podać podstawowe dane i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych – tylko w ten sposób możemy wykonać usługę.
7. Każda osoba biorąca udział w warsztatach, fotografująca na sesjach zorganizowanych przez nas, wyraża zgodę na opublikowanie swojego wizerunku na zdjęciach reportażowych powstałych na warsztatach oraz zdjęciu grupowym. Każda osoba wyraża zgodę na publikowanie zdjęć zgodne z naszym wewnętrznym Regulaminem oraz publikowanie tych zdjęć przez nas na naszej stronie internetowej i naszych serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram etc.
8. Każdy kto korzysta z moich usług automatycznie akceptuje wszystko co zawiera Polityka Prywatności
9. Dokładną politykę prywatności znajdziecie w linku poniżej:
Polityka Prywatności Warsztaty w Złodziejewie

Wyjaśniając:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Firma GROSZ Marian Oczkowski, Zalesie, Szubińska 1 NIP 562-101-60-98, właściciel marki www.warsztatywzlodziejewie.pl

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe to np. imię i nazwisko, adxres e-mail czy numer telefonu. W zakresie korzystania z naszej strony wyróżniamy takie kategorie danych osobowych jak m.in. adres IP użytkownika, informacja o dotychczasowej aktywności użytkownika, informacja zbierana za pośrednictwem plików cookies. Jeśli dany plik cookie nie zawiera danych osobowych, ale możliwe jest zestawienie informacji z tego pliku z inną informacją pozyskaną od Ciebie, tzn. jeśli jest możliwość zidentyfikowania Twojej osoby – takie pliki cookies są również objęte parasolem ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Korzystamy z certyfikatu SSL szyfrującego dane przesyłane na serwer przez osoby odwiedzające stronę internetową lub korzystające z poczty elektronicznej. W ten sposób zapewniamy ochronę przed przechwyceniem i wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione danych podawanych np. w formularzach zamówień lub kontaktowych.

Pliki cookies a dane osobowe

Pliki cookies, potocznie zwane „ciasteczkami” są plikami, w których podczas przeglądania strony internetowej, zapisują się informacje trafiające do urządzenia końcowego, tj. komputera, smartfona. Pliki cookies mają wiele funkcji: od umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej po umożliwienie zachowania preferencji użytkownika, jak i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pliki cookies można rozróżnić na te, które zawierają dane osobowe oraz pliki cookies, które nie zawierają danych osobowych, w zależności od aktywności użytkownika na stronie oraz w zależności od udostępnionych stronie danych osobowych.

Dlaczego zbieramy i przetwarzamy Twoje dane? Czy jesteś zobowiązany do podania nam Danych Osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania

Podczas korzystania przez Ciebie ze strony www.warsztatywzlodziejewie.pl informacje o Tobie są zbierane i częściowo zapisywane w plikach cookies. Pozwala nam to lepiej dopasować do Ciebie naszą ofertę i prezentować Ci te treści, które mają szansę cię zainteresować. Dzięki temu możemy: powiadamiać Cię o planowanych warsztatach z interesujących Cię dziedzin fotografii, nowościach na naszej stronie.

Dzięki temu możemy lepiej poznać Twoje preferencje, zadbać o ciągłe podnoszenie jakości naszej oferty i obsługi.

Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego Serwisu na przykład do rezerwacji miejsca na warsztatach, i/lub noclegu i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy), zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.

Zakres wymaganych do zawarcia danej umowy Danych Osobowych wskazany jest uprzednio w Serwisie (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

Prosimy Cię też o zgody na przesyłanie informacji – bez nich nie będziemy mogli przesyłać Ci powiadomień o tym, co przygotowaliśmy dla Was, jakich fotografów zaprosiliśmy do współpracy, o promocjach i rabatach. Nie będziemy mogli Cię informować o Twojej rezerwacji.

Jakie dane zbieramy?

Administrator będzie zbierał od Użytkowników następujące Dane Osobowe za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania rezerwacji warsztatów, noclegu oraz procesu rejestracji w Newsletterze: – nazwisko i imię̨, – adres zamieszkania lub/i adres dostawy, – adres poczty elektronicznej, – numer telefonu, – dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej – w zależności od wybranej metody płatności. 

Dodatkowo, możemy poprosić Cię o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umów (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy jednak mogli przyznawać Ci dodatkowych korzyści np. rabatów). Podanie Danych Osobowych zbieranych przez www.warsztatywzlodziejewie.pl nie jest wymogiem ustawowym.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

• Wykonania umowy rezerwacji warsztatów,
• Wykonania pozostałych umów, które z nami zawierasz,
• Prowadzenia procesu rekrutacyjnego,

• Twój mail zostanie przekazany pozostałym uczestnikom danego kursu, w celu skontaktowania z nimi, by ułatwić Wam wspólne dotarcie na warsztaty,

• Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz,
• W zakresie koniecznym do realizacji usługi newsletterowej,
• Obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia umowy • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
• Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
• W naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Komu przekazujemy Twoje dane, Czy Twoje dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)??

Nie przekazujemy ich nikomu

Jakie uprawnienia Ci przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo do dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy, możesz wnieść skargę do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Jak dbamy o Twoje Dane Osobowe?

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego Dane Osobowe są:

– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.     

Jakie Dane Osobowe zbiera Administrator w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu?

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Administratora i przechowywane na komputerze Użytkownika zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są̨ przez Administratora w celu obsługi Serwisu i zapewnienia możliwości udostepnienia Użytkownikowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Użytkownika zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora mogą̨ mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć́ stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać́ z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się̨ z producentem przeglądarki, z której korzystasz.

Obok plików cookies Administrator może również̇ gromadzić́ dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą̨ obejmować m.in. adres IP Użytkownika, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Użytkownik wszedł do Serwisu.

Serwis wykorzystuje system analizy sieciowej Google Analytics, stosujący system plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics – internetowe narzędzie wykorzystywane przez Serwis, znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics. Informacje zebrane przez Serwis służą ocenie korzystania z Serwisu przez Użytkownika i poprawie jakości funkcjonowania Serwisu.

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich Danych Osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego Serwisu na przykład do złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy Danych Osobowych wskazany jest uprzednio w Serwisie (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

Czy Twoje Dane Osobowe podlegają profilowaniu i co to dla Ciebie oznacza?

Administrator na potrzeby prezentowania swojej oferty, ogólnych reklam lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Użytkowników, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Użytkownika, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Serwis. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Użytkownika oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Użytkownik będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

W ramach Serwisu, Administrator tworzy profile Użytkowników – analizuje i prognozuje ich osobiste preferencje oraz aktywność w Serwisie – co pozwala na skorzystanie przez Użytkownika z dedykowanych profitów. Tworzenie profili Użytkownika jest niezbędne w tym celu – bez opracowania profilu Użytkownika, Administrator nie byłby w stanie poznać jego potrzeb i upodobań.

Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
– dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
– żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
– cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub  strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika).      

Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jego szkodę.

Informacja handlowa i marketing Administartora

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. wiadomość e-mail).

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

Zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) i poprzez sms może zostać wycofana poprzez wycofanie zgody po przesłanym newsletterze (usunięcie z bazy), lub skontaktowaniu się z nami poprzez naszą skrzynkę pocztową info@warsztatywzlodziejewie.pl

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Administratora mogą być przesyłane Użytkownikom drogą elektroniczną wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800).

O ile wyraziłeś na to zgodę̨, podany przez Ciebie adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów Administratora. Twoja zgoda może być́ cofnięta w każdym czasie. Zgoda może zostać wycofana.

O ile podałeś nr telefonu i wyraziłeś na to zgodę, podany przez Ciebie numer będzie wykorzystywany wyłącznie w celach realizacji rezerwacji.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres info@warsztatywzlodziejewie.pl

Warsztaty w Złodziejewie
Zalesie ul. Szubińska1, 89-200

BĄDŹ NA BIEŻĄCO, NEWSLETTER