Regulamin
 • To co dla Was najważniejsze:

Rezerwując miejsce Uczestnik zgadza sie na Regulamin.

Rezerwacja następuje po wpłacie określonego w korespondencji zadatku. Zadatek w żadnym wypadku nie jest zwracany.

Jeśli Uczestnik nie jest w stanie wziąć udziału w warsztatach, po poinformowaniu nas, może odstąpić, odsprzedać swoje miejsce wskazanej przez siebie osobie najpóźniej 2 dni przed warsztatami (cena obowiązuje ta sama).

Pozostała część zapłaty za warsztaty musi być uiszczona najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów (chyba że zostanie to ustalone inaczej). Brak wpłaty w terminie skutkuje usunięciem z listy.

Osoby oczekujące faktur muszą podać dane natychmiast po dokonaniu wpłaty, ponieważ wpłaty są od razu fiskalizowane.

Zastrzegamy prawo do odwołania warsztatów w losowych wypadkach, z przyczyn niezależnych od nas, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową i otrzymają zwrot wniesionej opłaty za warsztaty.

Nie wyrażamy zgody na nagrywanie wykładów.

Zdjęcia powstałe na warsztatach mogą być publikowane w celach niekomercyjnych. Publikacja po akceptacji organizatora. Publikacja zawsze z opisem, że powstały na Warsztatach w Złodziejewie (aktywny znacznik portalu, na którym jest publikowane zdjęcie lub link).

 • Pełna wersja:
 • Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 • „Warsztaty Fotografii Artystycznej – Wiele dróg – jedna pasja” są spotkaniami autorskimi, pobytami w rezydencji twórczej, plenerami, kreatywnymi wczasami, a także w niektórych wypadkach zajęciami dokształcającymi i skierowane są do osób zainteresowanych fotografią. Są to najczęściej spotkania z zapraszanymi przez właścicielkę Pałacu Jasminum Gośćmi.
 • O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona zwykle do 12/14 osób (w niektórych przypadkach jest to mniej lub więcej). Czasami organizujemy warsztaty indywidualne, czasami grupy są nawet 20 – osobowe – jeśli ważna jest dla Ciebie liczebność grupy, a nie podane jest to w programie, dopytaj się mailowo.
 1. Organizator
  • Organizator zapewnia godne warunki podczas trwania warsztatów w Pałacu Jasminum,
  • Organizator zapewnia w cenie warsztatów noclegi w stylowych pokojach w agroturystyce przy Pałacu Jasminum,
  • Organizator zapewnia w cenie warsztatów śniadania (w formie stołu szwedzkiego) i obiadokolacje (dwudaniowe obiady domowe),
  • Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się warsztatów,
  • Organizator pobytu-właściciel Pałacu Jasminum zapewnia ubezpieczenie Uczestników z tytułu prowadzonej działalności,
   Organizator warsztatów fotograficznych nie odpowiada za rzeczy, zdrowie i czyny uczestników warsztatów,
  • Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty,
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora,
  • Organizator oraz Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu podczas zajęć – nie zalecamy pić napojów podczas pracy z komputerami, jeśli Uczestnik decyduje się na to, robi to na własne ryzyko np. zalania laptopa przez inne osoby,
  • Organizator kursu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na blogu www.warsztatywzlodziejewie.pl
  • Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania kursu zwrot należności/zadatku nastąpi w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej przez Uczestnika korekty paragonu/faktury , chyba że Uczestnik zgodzi się wykorzystać tę wpłatę na poczet przyszłego terminu warsztatów fotograficznych. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie.
  • Organizator zapewnia przebieg szkolenia zgodny z programem. Dopuszczalna jest niewielka zmiana programu na życzenie wszystkich kursantów lub z powodu wypadków losowych, dopuszczalne np. są zmiany osób pozujących etc.
 2. Uczestnik
  • Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć
  • Uczestnik musi szanować spokój innych współuczestników warsztatów
  • Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas warsztatów, przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być usunięty z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za uczestnictwo
  • Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność.
  • Uczestnik kursu oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł, powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na stronie www.warsztatywzlodziejeiwie.pl oraz na stronach promujących działalność „Złodziejewa”.
  • Warunki wykorzystania fotografii wykonanych przez Uczestników podczas zajęć określone są w umowie, którą każdy Uczestnik ma obowiązek podpisać z modelkami oraz Organizatorem podczas trwania warsztatów.
  • Uczestnik powinien mieć z sobą na warsztatach aparat fotograficzny, najlepiej lustrzankę, przenośną pamięć usb, mile widziane laptopy, cenne będą też przedmioty, ubrania, które mogą przydać się do stylizacji modelek.
  • Każdy uczestnik ma prawo umieścić w sieci i wykorzystywać tylko te zdjęcia, które zostaną zaakceptowane przez Organizatora warsztatów.
  • Uczestnik ma obowiązek wszystkie zaakceptowane zdjęcia prezentowane w internecie opatrywać linkiem do www.warsztatywzlodziejewie.pl celem wskazania, że powstały właśnie na nich.
  • Jeśli pomysłodawcą sesji jest fotograf prowadzący należy wskazać go jako współautora zdjęcia. Podobnie wypada opisać i wskazać stylistę, projektanta, wizażystę, modelkę lub inne osoby mające wpływ na kształt i efekty sesji.
  • Uczestnik ma obowiązek pozostawienia po sobie porządku – plan sesji powinien być w takim stanie jak go zastał, np. jeśli za pozwoleniem fotografa prowadzącego przenosi meble, mają być one ustawione na końcu sesji tak jak stały pierwotnie; użyte do stylizacji ubrania powinny być odwieszone na miejsce, z którego zostały wzięte.
  • Na zajęciach praktycznych i teoretycznych oraz w pałacu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 3. Opłaty
  • Rezerwacja miejsca na Warsztatach odbywa się poprzez dokonanie wpłaty zadatku, niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia poprzez wiadomość mailową lub formularz zgłoszeniowy. Nr konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom na ich prośbę. Uczestnik zobowiązany jest podać w tytule przelewu: termin warsztatów, swoje imię, nazwisko, telefon i adres @.  Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, nie wywiązał się z tego zobowiązania. W procesie rezerwacji miejsca na kursie decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.
  • W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów zadatek nie będzie zwracany.
  • Pełna opłata za kurs musi być dokonana najpóźniej 14 dni  przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku niewpłynięcia środków w określonym terminie, na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba, a zadatek przepadnie.
  • W wyjątkowych sytuacjach do 2 dni przed warsztatami można wskazać inną osobę na swoje miejsce i zadatek zostanie przepisany.
  • Po dokonaniu pełnej opłaty, która jest ostatecznym potwierdzeniem wzięcia udziału w warsztatach i zablokowaniem miejsca na owych warsztatach, po terminie „na 14 dni przed warsztatami” i rezygnacji uczestnika pełna opłata nie jest zwracana.
  • Warsztaty fotografii artystycznej to dla uproszczenia nazwa marketingowa pobytów w agroturystyce przy Pałacu Jasminum. Właściciel obiektu i organizator „warsztatów” jest jedną osobą, dlatego zaproponowane ceny mogą być konkurencyjne, biorąc pod uwagę zakres usługi. Właściciel obiektu jest Vatowcem i wystawia faktury Vat 8%  za pobyt w agroturystyce. W przypadku spotkań o charakterze doszkalającym (np. warsztaty fotografii ślubnej, postprodukcja w części wystawiane są faktury za szkolenie 23%  – w celu uniknięcia niespodzianek, należy dopytywać o proporcje)
  • Na stronie wyraźnie podane są kwoty i jaki Vat zawierają. Poza paragonami na życzenie wystawiamy faktury Vat, uwzględniające zawsze pobyt w agroturystyce +8% oraz w niektórych przypadkach w mniejszej części na pozaszkolne formy edukacji lub szkolenie +23% (w zależności od typu pobytu / pleneru / spotkania / szkolenia).
  • O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność wpłat. Jeśli życzycie sobie Państwo fakturę, niezwłocznie po dokonaniu wpłaty, proszę wysłać mailem dane do wystawienia faktury za pobyt. Prosimy o przesłanie takiej informacji najpóźniej w dniu wykonania przelewu. Zadatek fiskalizowany jest natychmiast po zaksięgowaniu na koncie. Jeśli dane nie zostaną wysłane, wystawimy paragon.
  • Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za kurs lub warsztat równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
  UWAGA! Pałac Jasminum to agroturystyka, miejsce spotkań twórczych. Zależy nam przede wszystkim na rozwoju Waszej PASJI w wiejskim otoczeniu, domowym, artystycznym klimacie naszego pałacu. Chcemy przyczynić się do rozwoju turystyki wiejskiej, wspomagać ochronę i poprawę środowiska budowli historycznych, parków na naszych Pałukach i całym kraju.
   
 4. Ryzyko związane z pandemią.
   

  UWAGA COVID! W czasie pandemii przyjmujemy znacznie mniejsze niż zwykle zadatki, chroniąc naszych gości, jak i zabezpieczając nasze interesy. W przypadku wystąpienia obostrzeń w zarezerwowanym terminie, Uczestnikowi przysługuje prawo do zmiany realizacji usługi – spotkania z tym samym fotografem, w wyjątkowych okolicznościach także na inne domówione z Organizatorem spotkanie. Zwrot zadatku w przypadku odwołania wydarzenia z powodu pandemii i związanych z nią ograniczeń nie przysługuje. Ale możliwa jest zmiana terminu rezerwacji.

  • Zgodnie z ogólnie przyjętymi zaleceniami Konsumenci powinni pamiętać, że  sytuacja na świecie nie jest zwyczajna zasady anulacji nie dotyczą rezerwacji dokonanych   po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła uznanie epidemii COVID-19 za pandemię (11 marca 2020 r.), ponieważ nie można już uznać wpływu pandemii na podróże za nieprzewidziany lub nieoczekiwany przez konsumentów.

   

 5. Dlaczego kontakt jest z nami wyłącznie mailowy niezmiennie od 11 lat?:
 • bo nasze doświadczenie mówi, że jest to sprawdzone i niezawodne, zwłaszcza w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych perturbacji,
 • jw. w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności obydwie strony zawsze wszelkie ustalenia mają czarno na białym w historii korespondencji. Nie nagrywamy rozmów, więc dbając o jakość naszych usług, chcąc móc zawsze odnieść się do tego co ustalaliśmy, wybieramy kontakt wyłącznie pisemny,
 • wszelkie informacje – ww tym te tyczące dojazdu na miejsce są zawsze szczegółowo opisane w mailach wysyłanych przed warsztatami. Nie da się do nas nie trafić. Wpisując w google maps: „Złodziejewo miejsce spotkań twórczych” jedziecie do nas jak po nitce. A jeśli faktycznie są problemy: piszcie na konto na fb, lub @. Z pewnością w pierwszej wolnej chwili zareagujemy.
 • z prozaicznych powodów – u nas w Złodziejewie nie ma zasięgu i próby szukania go podczas rozmów są bardzo uporczywe i niekomfortowe dla obydwu stron;
 • bo wiemy z doświadczenia, że osoby posiadające nr telefonu na rozmowy wybierają najdziwniejsze pory dnia i nocy, a to z kolei nie jest komfortowe dla osoby organizującej warsztaty (i jej rodziny).

 

Warsztaty w Złodziejewie
Zalesie ul. Szubińska1, 89-200

BĄDŹ NA BIEŻĄCO, NEWSLETTER