< Master Class - Joanna Kustra: Piękno do perfekcji - studio i PS Fotomalarstwo cyfrowe, czyli zaawansowana postprodukcja zdjęć >

Ekskluzywne warsztaty Master Class – Anka Zhuravleva

Otwieramy granice! Poszerzamy horyzonty!

 

Anka Zhuravleva po raz trzeci w Polsce, po raz drugi oczywiście w Złodziejewie!!!, tym razem wybraliśmy piękną złotą polską jesień – czas mgieł i spadających liści.

 

To dla mnie zaszczyt, że po całkiem niedługich namowach udało mi się zaprosić do Złodziejewa  jedną z najbardziej zdolnych i wrażliwych fotografek w Europie Centralnej i Wschodniej. Wprost już nie z Sankt Petersburga, a z Porto, do Was – obdarzona ogromną wyobraźnią Anka Zhuravleva. …Jeśli pragniesz doświadczyć czegoś nowego, jeśli pragniesz przez dwa dni popatrzeć na świat oczami tej kobiety, jeśli chcesz wejść w świat niezwykłej wyobraźni, zanurzyć się po szyję w świecie baśni – nie możesz takiej niepowtarzalnej okazji przegapić.

Każdy uczestnik dostanie od nas wydrukowane zdjęcie Anki z jej sygnaturą!

 

fot. Anka Zhuravleva
fot. Anka Zhuravleva

 

Plan warsztatów

Czwartek

18:00 – 19:00 Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników

20:00 – Spotkanie organizacyjne, wieczór autorski z Anką – rozmowa z uczestnikami o ich doświadczeniach, poszukiwaniach twórczych i oczekiwaniach dotyczących warsztatów. Integracja w naszej kawiarni lub przy ognisku.

 

Piątek

fot. Anka Zhuravleva
fot. Anka Zhuravleva

09:00 – Śniadanie

10:00 – Spotkanie z Anką przy wielkim stole. Nasza Mistrzyni, mówiąc po angielsku (w asyście tłumacza) opowie o swoich początkach, o tym, co ją ulepiło jako fotografa, o swoich inspiracjach, o realiach życia fotografa w Rosji, o swojej karierze, swoim miejscu w świecie współczesnej fotografii, a wszystko to przy prezentacji jej zdjęć na dużym ekranie.

Dodatkowe zagadnienia:

 • fotograf, reżyser czy pisarz – kim jest Anka, kim Wy chcielibyście być?
 • jak rozwijać wyobraźnię, jak odchodzić od schematów i tworzyć swój własny styl – pleść swoją własną baśń?
 • co najpierw?: sesja „na partyzanta”, czy sesja z gotową koncepcją?: miejsca, rekwizyty, stroje, scenografia, doradcy ważni w procesie fotografowania.
 • fotografowanie w każdych warunkach, czy to możliwe?
 • wybór sprzętu: cyfra, 35mm czy średni  format?
 • jak eksperymentować ze sprzętem, by było ciekawie?
 • „optyka scenerii” – jak bardzo jest ważna?
 • fotograf-psycholog, czyli psychologia wyboru odpowiedniej modelki do danej sesji, czyli sesja bez niespodzianek i nawet brzydkie może być piękne.

Wskazówki do pracy w plenerze.

12:00 Przerwa kawowa

12:30 Ruszamy w plener

 

fot. Anka Zhuravleva
fot. Anka Zhuravleva

Nasza sesja będzie wyglądała następująco:

 • Najpierw Anka ok. pół godziny będzie sama pracować z modelką – pokaże Wam tym samym swój styl pracy, nawiązywania kontaktu, szukania światła i kadru. Następnie każdy z Was będzie miał ok. 20 minut na indywidualną pracę z modelką pod czujnym okiem Anki. Mamy nadzieję, że pozostała część grupy w tym czasie będzie pilnie i cierpliwie się przyglądać i przysłuchiwać.
 • To od Was będzie zależało, czy skorzystacie z naszych propozycji stylizacji, czy weźmiecie sprawy w swoje ręce – Anka będzie obok.
Zdjęcia w plenerze Portret, ujęcia całopostaciowe
Modelka: Zostanie wyłoniona drogą „castingu”
Wizaż:  

Fryzura:

Paulina Kokowska
Fotograf: Anka Zhuravleva

 

18:00 – Obiadokolacja, Indywidualna selekcja zdjęć.

20:00 – Omówienie zdjęć przez Ankę podczas spotkania wieczornego – rady wskazówki, uwagi.

 

Sobota

fot. Anka Zhuravleva
fot. Anka Zhuravleva

09:00 – Śniadanie.

10:00 – Proces twórczy w Photoshopie

 • Photoshop jako kreatywne narzędzie artysty-fotografa: to od Twojej wyobraźni zależy, jak z niego skorzystasz – nie bój się ingerować!,
 • wzmacnianie efektu malarskości,
 • teoria, symbolika, aura kolorów; korekcja kolorów w PS,
 • różne sposoby konwersji do BW, kanały, praca na warstwach i maskach,
 • tworzenie iluzji w fotografii, lewitacja i inne cuda.

11:30 – Przerwa kawowa

12:00 – Ruszamy w plener!

Zdjęcia w plenerze i wnętrzach Portret, Ujęcia całopostaciowe
Modelka: modelka wyłoniona w drodze „castingu”
Wizaż: Paulina Kokowska
Fotograf: Anka Zhuravleva

 

17:00 – Obiadokolacja, pożegnanie.

Są to ekskluzywne warsztaty w kameralnej grupie.

 

UWAGA: Jest to edycja z TŁUMACZEM z języka angielskiego na polski, dla osób niemówiących po angielsku.

 

Zapraszamy!

 

Open Your Boundaries! Be broad-minded!

 

Anka Zhuravleva visits Poland for the first time and, yes of course, she comes to Złodziejewo!!!

 

It is an honour that Anka – one of the most talented and beauty-sensitive photographers in Central and Eastern Europe – did not need much persuasion and agreed to come to Złodziejewo. Straight from St. Petersburg– gifted with unbelievable imagination and creativity, Anka Zhuravleva… If you are in the market for new experience, if you want to look at the world through Anka’s eyes for two whole days, enter the world of incredible imagination and immerse yourself in the land of fairytales and wonders you just can’t miss this one-in-a-lifetime opportunity!

 

Workshops’ schedule:

 

Thursday:
6 p.m. -7 p.m.  Arrival and accommodation of all participants
8 p.m.      Meeting with Anka and evening soiree with the artist – discussion about experiences, search for inspirations, workshop expectations. This event is going to take place in our private cafe or at a bonfire if weather permits!

 

Friday:
9 a.m.         Breakfast.
10 a.m.       Meeting Anka at our enormous table. Our Artist shall give a lecture in English (with some help of an interpreter) on her beginnings, on things that shaped her as a photographer, about her inspirations and the reality of being a photographer in Russia, about her career and her place in the world of contemporary photography. Everything will be accompanied by her large-scale photographies shown on the big screen.
Additional issues:
 • Photographer- a director or a writer: Who is Anka? Who do you want to be??
 • How to stimulate one’s imagination? How to skip the schemes and create your own style and your own story?“First things first” meaning: does the spontaneous photo-shoot comes first or should one rather prepare a photo-shoot concept in advance? Talking about places, clothes, props and scenery and 'stage design’ as well as advisors importance in the production  process.
 • Photo-shoots in any weather conditions? Is it possible?
 • Choosing your equipment: digital, 35mm or medium format?
 • How to experiment with equipment to keep it exciting?
 • Optics of a setting – how much does it matter?
 • Photographer/psychologist – how to choose the right model for your vision? Everything comes down to photo-shoots without ugly surprises even though the ugly can sometimes become the beautiful.
Anka shall give you hints on how to put your setting to good use.
12 a.m.            Coffee break.
12.30 p.m.     Off we go! Open-air photo-shoots time.
The plan is as follows: :
For the first half an hour Anka shall work with the model herself and in this way she will be able to present her style and idea of working and maintaining contact with a model, looking for the perfect light and frame. After this brief introduction each of you shall have 20 minutes to work with the model individually under the watchful eyes of Anka. We hope that the rest of the group is going to benefit from this waiting time by listening to the comments and learning new techniques.
It’s up to you whether you use our stylizations or take the matters into your own hands – Anka will be right next to you.
Zdjęcia w plenerze
Portret, ujęcia całopostaciowe
Modelka:
Zostanie wyłoniona drogą „castingu”
Wizaż:Fryzura:
Paulina Kokowska
Fotograf:
Anka Zhuravleva
 
6 p.m. Dinner and individual selection of photos taken during the day.
8 p.m.   Anka shall assess your photos during the evening meeting and provide professional feedback on your work.

 

Saturday:
9 a.m.          Breakfast.
10 a.m.        Creative working with Photoshop.
Photoshop as a creative tool of the artist-photographer: it’s entirely up to your imagination how you put it to use! Do not be afraid to interfere!
 • Emphasizing the painting effect.
 • Theory, symbolism and colour aura: correcting colours in Photoshop.
 • Various ways of conversion into BW, channels, working with layers and masks.
 • Creating illusion in photography, levitation and other wonders.
11:30 a.m.       Coffee break.
12:00 a.m.      Off we go! Open-air photo-shoots time.
Zdjęcia w plenerze Portret, ujęcia całopostaciowe
Modelka: Zostanie wyłoniona drogą „castingu”
Wizaż:Fryzura: Paulina Kokowska
Fotograf: Anka Zhuravleva
 
5 p.m.            Dinner and end of the workshops.

 

The workshops are planned as an exclusive event in cameral groups.

 

The lectures are going to be in English so for the whole time of Anka’s visit there is going to be an interpreter present.

 

Join us now, before the others do!
Warsztaty w Złodziejewie
Zalesie ul. Szubińska1, 89-200

BĄDŹ NA BIEŻĄCO, NEWSLETTER